Monday, February 14, 2011

JAVA [Ders - 2] - Hello World!

İlk dersin devamı niteğinde olacak ikinci derse hoşgeldiniz. Öncelikle ilk derste yaptıklarımzdan biraz bahsetmek istiyorum. İlk derste yapılanlar Java programlama dilinde kod yazıp derlemek için gerekli olan minimum yazılımları yüklemek ve ekrana "Hello World!" yazdıran bir konsol uygulamasını geliştirip bunu derlemekten ibaretti. Bu derste öğrendiğimiz en önemli şeylerden birisi kodumuzda varolan class adının dosya adıyla aynı olması gerektiğidir. Şimdi sıra geldi aşağıdaki kodumuzu açıklamaya:

public class HelloWorld {
public static void main( String args[ ] ) {
System.out.println("Hello World!");
}
}
İlk olarak aşağıdaki kodu açıklayalım.
public class HelloWorld {
...
}
Daha öncede bahsettiğim gibi Java nesne yönelimli bir programlama dilidir. Bu yüzden Java'da yazılmış her program en az bir tane class (sınıf) içermektedir. Sınıflar nesne yönelimli programlama dillerinde nesnelerin özelliklerini, davranışlarını ve başlangıç durumlarını tanımlamak için kullanılan şablonlara denir. Buradaki sınfmızın adı "HelloWorld" olmakla beraber programımızı kaydederken isminin programımızdaki sınıf ile aynı olmasına dikkat ediyoruz. Ayrıca sınıfımızın başında bulunan "public" deyimi sınıfın dışarıdan erişilmesine olanak tanımaktadır. (daha sonra "public" deyiminden ayrıntılı bir biçimde bahsedeceğim) İkinci olarak her programda olması gereken ve programın ilk çalıştırdığı "main" fonksiyonu açıklayalım.
public static void main(String[] args) {
...
}
Yukarıdaki "main" fonksiyonu hemen hemen her Java programında bulunmaktadır. Ve programımız ilk olarak bu fonksiyon içerisindeki işlemleri yapmaya başlar. Burada varolan "public" deyimi de fonksiyonun dışarıdan erişilmesine olanak tanımaktadır. İkinci bir deyim olan "static" ise nesne yaratmadan bir sınıfın değişkeninin veya metodunun kullanılması için o değişkenin ve metodun "static" olmasını gerektirdiği için yazılır. Son olarak "void" deyimine değinmek istiyorum. Bu deyim ise fonksiyonun herhangi bir sonuç geri döndürmeyeceğini ifade etmektedir. Gelelim "main" fonksiyonunun içine aldığı "String args[]" deyimine. Bu deyim kullanıcının konsol ekranından herhangi bir değer girebilmesine olanak tanımaktadır. (bu konuyu da ileride detaylı bir biçimde anlatmayı planlıyorum) Son olarak "main" fonksiyonu içindeki satırı açıklayacağım.
System.out.println("Hello World!");
Yukarıdaki satır ekrana "Hello World!" çıktısı yazdırmamızı ve yeni satıra geçmemizi sağlayan bir komuttur. Kısaca açıklamak gerekirse "System" sınıfının "out" objesinin "println()" metodunu kullanır, ekrana çıktı yazdırıp yeni satıra geçmemizi sağlar. Bu dersimizde Java'da konsol ekranına çıktı yazdırmayı öğrendik. Bu programın tek başına bir işlevi olmamasına karşın Java'da ekrana çıktı yazdırmak genelde programda hata ayıklamak için kullanılan yöntemlerden birisidir. Yukarıdaki kodu kullanarak adınızı ve soyadınızı konsol ekranına yazdıran bir program yazarak öğrendiklerinizi pekiştirmek sizin için yararlı olacaktır. Yakın zamanda yeni dersimizde görüşmek üzere.

No comments:

Post a Comment