Thursday, February 17, 2011

JAVA [Ders - 3] - Veri Tipleri

Herkese merhaba! Geçtiğimiz derslerde Java'da konsol ekranına nasıl çıktı yazdıracağımızı öğrenmiştik. Şayet bu dersle ilgili hala ufak problemler yaşıyorsanız bir önceki yazımı tekrar okumanız ve biraz pratik yapmanız sizin için faydalı olacaktır. Bugünkü dersimizde ise Java'daki veri tiplerine değinip konuyla ilgili ufak örnekler yazacağız. Java'da 8 tane primitive (asıl) veri tipi vardır.

byte: Hafızada 8-bit yer kaplayan -27 veya +27-1 arasında bir değer alan veri tipidir.

short: Hafızada 16-bit yer kaplayan -215 veya +215-1 arasında bir değer alan veri tipidir.

int: Hafızada 32-bit yer kaplayan -231 veya +231-1 arasında bir değer alan veri tipidir.

long: Hafızada 64-bit yer kaplayan -263 veya +263-1 arasında bir değer alan veri tipidir.

float: Hafızada 32-bit yer kaplayan ve kesirli bir sayı değeri alan veri tipidir.

double: Hafızada 64-bit yer kaplayan ve kesirli bir sayı değeri alan veri tipidir.

char: Hafızada 16-bit yer kaplayan 0 veya +216-1 arasında bir değer alan veri tipidir.

boolean: Hafızada 1-bit yer kaplayan true veya false değerini alan bir veri tipidir.

Yukarıdaki veri tiplerinin yanı sıra Java'da varolan başka bir veri tipi ise "string" tipidir. İleriki konularda bu veri tipine ayrıntılı bir biçimde değineceğim için burada bahsedip yazıyı uzatmaya niyetim yok. Şimdi sıra yukarıdaki veri tiplerinin Java programındaki kullanımına geldi. Aşağıdaki kod Java'da veri tiplerini kullanmak ve bunları görüntülemekle ilgilidir.
public class DataTypes {
public static void main( String args[ ] ) {
byte variable;
variable = 1;
System.out.println("Byte variable is " + variable);
}
}
Yukarıdaki programın çıktısı aşağıdaki gibidir.
Byte variable is 1
Şimdi sıra geldi yukarıdaki kodu açıklamaya. Aslında programın hemen hemen hepsine önceki derslerden aşinayız. Ancak bize yabancı gelen yeni birkaç ifade var bunlardan ilki "byte variable;" ifadesidir bu ifadede byte veri tipinde ve variable adında bir değişken tanımlıyoruz. Bir sonraki satırda ise "variable = 1;" deyimini görüyoruz. Bu deyim daha önce oluşturduğumuz variable değişkenimize 1 değerini atadığımız anlamına geliyor. Daha sonraki satırda gördüğümüz "System.out.println("Byte variable is " + variable);" deyimi ise konsol ekranına "Byte variable is 1" çıktısını yazdırmaktadır. Buradaki "variable" deyimi yukarıda oluşturduğumuz değişkenin değerini temsil etmektedir. Şimdi de aşağıdaki koda bakalım.
public class DataTypes {
public static void main( String args[ ] ) {
int variable1, variable2 = 200, variable3;
char variable4 = 'A';
variable1 = 100;
variable3 = 300;
System.out.println("variable1 is " + variable1);
System.out.println("variable2 is " + variable2);
System.out.println("variable3 is " + variable3);
System.out.println("variable4 is " + variable4);
}
}
Yukarıdaki programın çıktısı ise aşağıdaki gibidir.
variable1 is is 100
variable2 is is 200
variable3 is is 300
variable4 is is A
Yukarıdaki kodda ise int veri tipinde variable1, variable2 ve variable3 adında birden fazla değişkeni aynı satırda tanımladık. Birden fazla değişkeni aynı satırda tanımlayacağımız gibi "variable2" ve "variable4" değişkenlerinde olduğu gibi tanımlarken değer ataması yapmakta mümkündür. Biz yukarıdaki örneklerde sadece "byte", "int" ve "char" veri tipinde değişkenler tanımladık ama diğer veri tiplerindeki tanımlamalarda yukarıda yapacaklarınızın aynısıdır. Bir tek "char" veri tipinde değer atması yaparken diğer veri tiplerinin aksine atayacağımız değeri iki tırnak ('A' gibi) arasında yazarız. Bu dersimizde Java'da yer alan 8 tane asıl veri tipini, bunları tanımlamayı ve ilk değer atamasını gördük. Bir sonraki dersimizde bu veri tipleri ile ilgili daha detaylı alıştırmalar yapacağız.

No comments:

Post a Comment